Wettelijke bepalingen en privacy

1. Privacy

Beauties Of Angel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvragen zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Voor al het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken na uw toestemming.

2. Uw gegevens

Beauties Of Angel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het behartigen van uw case. Wij zelf en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

3. Uw privacy rechten

Onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming ) heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevens, het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en het recht om gegevens over te (laten) dragen. Voor vragen over uw rechten kunt u contact met ons opnemen.

4. Cookies - Hyperlinks - bevoegdheid & wetgeving 

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Beauties Of Angel gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek en de website te personaliseren met voor u relevantie informatie. 

Hyperlinks

Het is mogelijk dat deze Website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel puur informatief en Beauties Of Angel biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat Beauties Of Angel zich akkoord verklaard met de inhoud en Beauties Of Angel is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze andere website zou kunnen worden gemaakt.

De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie of compensatie van welke aard ook.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Beauties Of Angel geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor welke directe of indirecte schade ook (waaronder doch niet beperkt tot, exploitatieverlies, verloren winsten, besparingen of commerciële mogelijkheden), die zouden voortvloeien uit het gebruik van deze dienst door de gebruiker of derden, dan wel de onderbreking of stopzetting van deze dienst.

De gebruiker zal de website niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of het imago van Beauties Of Angel en haar leveranciers, waaronder het invoegen van onjuiste of aanstootgevende informatie.

Bevoegdheid & wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden.

Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd zijn. 

5. intelectuele eigendom

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken, logos, foto's en alle informatie en gegevens weergegeven op de site van Beauties Of Angel, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Beauties Of Angel en haar informatieleveranciers.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Beauties Of Angel. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.